ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"


Μαθηματα Π.Μ.Σ.    
Μάθημα 400

 "Διπλωματική Εργασία"


     

    Σκοπός

      Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΔΕ) είναι πρωτότυπη επιστημονική εργασία, η οποία αποτυπώνει εν κατακλείδι τα συμπεράσματα/αποτελέσματα μιας θεωρητικής ή εμπειρικής έρευνας, συναφούς με τον προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. Η ΜΔΕ εκπονείται υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ που διδάσκει στο Π.Μ.Σ., με δυνατότητα συνεπίβλεψης.